fotomapy z drona

fotomapy

odwzorowanie terenu

FOTOMAPY

Wykonujemy fotomapy terenu, wykonane przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego.
Fotomapa przedstawia aktualną sytuację terenową oraz rozmieszczenie obiektów z zachowaniem skali.

Zdjęcia wykonane na tej samej wysokości pozwalają uzyskać obraz podobny do Google Maps, ale o wiele wyższej rozdzielczości oraz szczegółowości, która może wynosić od 3 do 12 cm/piksel.

Bitmapy w formacie GeoTIFF możemy wykorzystać w dowolnym programie GIS, dzięki czemu mamy możliwość dokładnych pomiarów odległości oraz powierzchni.

Fotomapy wykorzystywane są przy planowaniu inwestycji, dokumentacji projektowych oraz w celach promocyjnych (wyróżnianie graficzne obiektu, terenu, działki na sprzedaż). Dokładność fotomapy pozwala rozpoznać szczegóły terenu, takie jak rozmieszczenie budynków, dróg, itp.

pomiary terenowe

Wykonujemy  modelowanie 3D, które za pomocą chmury punktów potrafi odwzorować charakterystykę terenu, budynku, obiektów, pokazać różnice wysokości, itp. Podczas tworzenia modelu generowana jest również fotomapa.

Modelowanie terenu 3D pozwala na precyzyjne pomiary powierzchni, odległości oraz objętości obiektów widocznych na zdjęciu. Tworzenie modeli w odstępach czasowych pozwala na porównywanie zmian w czasie.

POMIARY OBJĘTOŚCI OBIEKTÓW TERENOWYCH

Bardzo przydatne są pomiary objętości mas ziemi, głębokości wykopów, objętości składowanych śmieci, itp. Takie pomiary pozwalają na oszacowanie ilości zgromadzonego materiału, kosztów np. transportu w przypadku wywozu czy też ilości ziemi potrzebnej do zakopania wykopu.

przykłady

about
Pytania?

Czekamy na kontakt!

Telefon: +48 881447730

E-mail: info@fotoloty.net

Formularz kontaktowy